2021.10.20 _ Panorama - Społeczność NORWIDA na 75-lecie