2022.06.02-03 _ Wycieczka Ia i IIc na Podlasie

02-15.06.2022