2023.01.20 _ Uroczystość przekazania Sztandaru Związku Kombatantów RP Sztandaru Związku Kombatantów RP

20.01.2023